oslo-k

Der mindre bedrifter nyter de samme godene som de store

– Mange tror at nye kontorbygg er forbeholdt de store aktørene, men i Oslo K har vi valgt å sette av flere arealer til bedrifter fra 15-40 ansatte, sier konsernsjefen for næringseiendom i OBOS.

– Vi ønsker et mangfoldig miljø. Derfor tilrettelegger vi noen av lokalene til mindre bedrifter, og de får nøyaktig samme servicetilbud, fasiliteter og muligheter som de store leietakerne i bygget, sier Nils Morten Bøhler, konsernsjef for næringseiendom i OBOS.

Oslo K teller totalt 30.000 kvadratmeter. Det har store flater, men i flere etasjer legges det til rette for noen mindre seksjoner på 350-800 kvadratmeter som kan huse virksomheter fra ca. 15-40 ansatte. 

– Ved å skape rom for mindre bedrifter får leietakerne mulighet til å trekke flere synergier på tvers. Selv om vi har arealer som tiltrekker seg større virksomheter, ser vi for oss at f.eks. mindre konsulentfirma, byråer og kreative miljøer også vil trives godt her. Siden det er et nybygg har man stor valgfrihet til å tilpasse lokalene etter de behovene man forventer å ha etter pandemien, fortsetter Nils Morten Bøhler. 

Lokalene er åpne og lyse, med store vinduer og godt lysinnslipp. Utenfra ser det ut som dette kan være tre bygg, men de er bygget sammen til hele flater, og lysgraver mellom lamellene skaper lyse og åpne lokaler, sammen med store vinduer i front. Bygget er utformet for å skape gode samarbeidsområder, samtidig som det finnes tilbaketrukne soner for konsentrasjonsoppgaver. 

Tilrettelagt for sykling til jobb

Bygget har eksklusive garderober som gjør det enkelt å blir klar for arbeidsdagen etter sykkel- eller løpeturen til jobb, det finnes sykkelparkering og sykkelvask i garasjen, samt mulighet for lading av el-sykkelbatterier i egne skap. Det er sykkeltrasé hele veien fra Oslo sentrum til Oslo K.

Det er også lagt opp til bildelingsordning, hvor man kan leie bil billig om man skal  et stykke ut av huset i møter eller oppdrag. Det gjør det enklere å velge kollektivt eller sykkel/bena til jobb, samtidig som man er mobil i løpet av arbeidsdagen. 

Les mer om hvordan det blir å jobbe i Oslo K i denne artikkelen. 

Ekstra møtelokaler ved behov

Oslo K er et helt nytt bygg, hvor leietakere kan utforme lokalene etter sine behov, uten å være begrenset av forrige leietakers rom-løsninger. Her kan man utforme kontorene "fra scratch". 

Lokalene ligger i nær tilknytning til møteromssenteret med rundt 14 møterom i ulike størrelser. 

– Bedrifter som har varierende møteromsbehov kan bruke møtesenteret som en utvidelse av lokalene, uten at man må betale for store møterom på fast basis. I tillegg til mange møterom av ulik størrelse, har vi et auditorium med 200 plasser. Når koronatiden er over ønsker vi å møtes igjen, så dette er for eksempel ideelt for kursvirksomhet eller arrangementer, sier Bøhler. 

I tillegg til møteromsenter, er hele første etasje et fellesareal som kommer alle leietakerne til gode. 

– Oslo K skal invitere til samarbeid. Leietakerne kan nyte godt av fellesarealer med bedriftsrestaurant og kaffebar, hvor det er rikelig med tilbaketrukne båser beregnet for uformelle møter. Fellesområdene skal være en naturlig utvidelse av kontorlokalene, et sted hvor folk møtes, forteller Bøhler. 

Resepsjonstjenesten kan benyttes av alle virksomhetene som leier i bygget.

Flere nyheter