oslo-k

I arealvelgeren kan du klikke deg inn på ulike etasjer i bygget, se mulig utforming, fasiliteter og arealer.
Klikk for ønsket etasje i bildet eller tabellen for mer informasjon om de ulike lokalene.
Plantegningene gir eksempler på innredning. Hver leietaker kan utforme lokalene etter egne behov

Bli kontaktet av megler