oslo-k


Auditoriet, 160 sitteplasser 

Velkommen inn til Auditoriet. I dette luftige rommet med 160 behagelige sitteplasser er det høyttaleranlegg med flere mikrofon-løsninger tilpasset deres behov, enten det er håndholdt eller håndfri. Utenfor auditoriet er det også et fellesområde med mulighet for servering til kaffepauser.

Interiørkonsept

Til de større møtene trengs større plass. I dette luftige auditoriet er det høyttaleranlegg med flere mikrofon-løsninger tilpasset deres behov, enten det er håndholdt eller håndfri. 

Skjema for reservasjon av møterom 

I skjemaet må du fylle ut ønsket dato og tidspunkt. Har du andre behov som hjelp til teknisk utstyr eller servering kan du legge dette ved. Du blir deretter kontaktet av resepsjonen som bekrefter din forespørsel, og er behjelpelig med din reservasjon. 

Beskrivelse av arrangement
Andre behov (f. eks teknisk utstyr, servering)


Slik finner du møterommet

Alle møterommene befinner seg i byggets 3. etasje. Se markert del av plantegningen hvor Auditoriet befinner seg. Du kan også følge skiltingen i bygget.


på OBOS gjestenettverk

WIFI

Via kabel-overføring

TV-skjerm

via kabeloverføring

Kamera

via TV

Høytaleranlegg