oslo-k

OBOS Eiendom – en bærekraftig utbygger og gårdeier


Vi skaper møteplasser som utgjør en forskjell i nabolagene gjennom bærekraftige og framtidsrettede kontorbygg, velfungerende kjøpesentre og levende bygulv. For å lykkes med dette er gode og fornøyde leietakere viktig. Vi skal se dem, forstå deres behov og levere mer enn forventet. Vår kunnskap om byutvikling skal bidra til å bygge framtidens samfunn, samtidig som vi skaper en mer sømløs hverdag for den enkelte.

Sammen skaper vi liv – der folk jobber og bor

Kontakt megler

Ønsker du å få mer informasjon om Oslo K?