oslo-k

Slik blir det å jobbe i Oslo K

Oslo K gir leietakerne en sjelden mulighet til å tilpasse kontorlokalene til sine behov, i tett samarbeid med interiørarkitekt. Vi har snakket med interiørarkitekt Victoria Vaage i Krohnark om hvordan det blir å jobbe der.

Ifølge interiørarkitekten er gårdeiers fokus på å ivareta brukernes ønsker unikt.

Victoria Vaage

Victoria Vaage

Interiørarktekt i Krohnark

  – Det er veldig givende å jobbe med dette prosjektet, fordi vi kan gi leietakerne så mange muligheter. Vi har vært med i prosjektet siden byggestart, og her overlates ingenting til tilfeldighetene, sier interiørarkitekt i Krohnark, Victoria Vaage. 


  Når du kommer inn i Oslo K blir du møtt av et stort fellesområde med en hyggelig bedriftsrestaurant. I tillegg er det mange ulike soner med ulike støynivåer for en hyggelig kaffekopp, arbeidsmøter, lunsj eller mingling.  

  Store valgmuligheter for leietakerne i Oslo K 

  Via resepsjonen i første etasje får besøkende komme inn til bedriften de skal gjeste. På ettermiddag er det mulig å bestille overtidsmat eller take-away til familien via appen, og plukke det opp i restauranten.  

  Bedriftenes egne lokaler vil være ulike fra etasje til etasje, fordi leietakerne får innrede etter sine ønsker og behov. 

   – Det som er felles for kontorlokalene, er «ringer i vann»-tankegangen, som har blitt stadig vanligere. I midten av lokalene finner vi atrier som slipper inn mye lys, og her er kaffestasjoner og sosiale områder. I et mellomområde er det litt mindre støy, men fortsatt rom for samtaler og diskusjoner, mens det blir det roligere områder for konsentrasjon ut mot vinduer og hjørner, forklarer Vaage.  

  Velegnet for samarbeid og ulike typer arbeidsoppgaver 

  Siden Oslo K består av tre bygninger som er bygd sammen, kan store bedrifter få sammenhengende arealer på opptil 3500 kvadratmeter. Kontorene er velegnet for virksomheter hvor arbeidsoppgavene krever mye samhandling, samtidig som det tidvis er behov for stille konsentrasjon.  

  – De store flatene gjør at kontorene er godt egnet for aktivitetsbaserte kontorer, som stadig flere tar i bruk nå. Som «ringer i vannet»-konseptet inviterer til, er det enkelt å dele inn i soner for ulike typer arbeidsoppgaver og konsentrasjonsnivåer, sier Vaage.  

  Hun har sjelden jobbet med et næringsbygg hvor hensynet til leietakernes behov er så sentrale.  

  – Vi er inne i ethvert prospekt og ser muligheter ut fra leietakernes behov. De som velger å leie kontorlokaler i Oslo K kan være trygge på at de får et lokale som gir optimale arbeidsforhold for deres arbeidsform, mener Vaage.  

  Store fellesarealer som utvider arbeidsplassen 

  Når det er lunsjtid, kan ansatte i bygget nyte et godt måltid i bedriftsrestauranten i første etasje, som rommer 440 sitteplasser. Det vil være ulike soner i dette området, hvor det også er mulig å lukke av enkelte båser, slik at man kan ta møter over lunsjen eller i forlengelse av en kaffeprat. Det er lagt opp til at restaurantområdet og tilgrensende fellesareal skal bli en forlengelse av kontorene. Det er strømuttak omtrent overalt, og tilrettelagt for uformelle møter.  

  I andre og tredje etasje ligger møtesenteret. Her er det 14 møterom og auditorium, i tillegg til en stor vinterhage, hvor et av atriene er bygd over med et glasstak og skaper et stort forsamlingsrom som er egnet til alt fra fester til utstillinger og fremføringer.  

  – De store glassatriene i midten av byggene gjør at det føles åpent og lyst, selv om bygget ligger inn mot en bergvegg. I tillegg er det laget en vinterhage i tredje etasje, en stor bonus i prosjektet. Her blir det et flerbruksrom med beplantning og godt lys som kan brukes til ulike formål, og har kapasitet til mange mennesker, sier Vaage.  

  I de tre første etasjene, som er fellesarealer, møtesenter og garderober, har Krohn arkitekter allerede jobbet lenge med konsept, innredning, møblement, farger og detaljer, mens leietakernes kontorlokaler først innredes når man vet hvilke ønsker leietakerne har.  

  – Oslo K blir et sted det er lyst og hyggelig å jobbe, og vi legger opp til at man kan ta med seg møter og arbeid ut av kontorene og inn i fellesarealene når arbeidsoppgavene tillater det. Derfor har vi også lagt mye arbeid i både interiør og ulike soner i disse områdene, forklarer Vaage. 

  Historien ligger i detaljene 

  Oslo K er et bygg som arkitekturmessig skiller seg ut fra bebyggelsen og historien i Kværnerbyen, men de historiske detaljene finner man igjen i innredning og interiør. 

  – Vi har jobbet mye med å inkludere elementer som man kan gjenkjenne fra industrihistorien i Kværnerdalen. Det har vært tidligere vært mølle og produksjon av støpeovner og vannturbiner, og former og detaljer bakes inn i spesialinnredningen, som faste båser og øvrig møblement i fellesarealene.  

  På samme måte går historien igjen i fargevalg og materialer.  

  – Møterommene får navn som samsvarer med historien, og fargevalgene i disse rommene gjenspeiler navnet. Da tar vi utgangspunkt i fargen i kornet eller det blå lyset i et sveiseverksted, og utarbeider rommenes uttrykk ut fra dette.  

  Detaljer man vil kunne se i innredningen er blant annet former fra konstruksjoner og nagle-beslag på vanntilførselsrør, som ble laget til turbiner.  

  – Vi tegner forslag til spesiallagede møbler for fellesarealer og møtesenter, hvor vi er bevisste på å referere til det som var før. Man kommer blant annet til å se det igjen i båser, benker, langbord og barbord, sier Vaage.  

  De fokuserer på varme naturfarger i beige og grå med kontraster av sort og behagelig grønt. Disse er tidløse, men likevel trendy. Materialene varierer mellom treverk, strekkmetall og betong.  

  – Vi ønsker ikke å bruke farger som skriker her. Det skal være behagelig å være i rommene, enkelt å like og gode å jobbe i, sier Vaage. 

  Arbeidstakerne i sentrum 

  Dette er et bygg som setter arbeidstakernes hverdag i sentrum.   

  – Vi har tenkt nytt rundt hvordan man kan bruke hele bygget som en del av arbeidsformen, ikke bare sine egne kontorlokaler. Å jobbe her skal forenkle hverdagen, fra man kommer på jobb til man er hjemme igjen, avslutter Vaage. 

  Flere nyheter