oslo-k

Månedens prosjekt: Oslo K

Oslo K er et passivhus med mørkegrønn energiklasse A og er sertifisert BREEAM-NOR Excellent. Et av effektmålene i Grønn Byggallianse sin strategi er å redusere den samlede energibruken med minst 7,5%. OBOS viser med Oslo K-prosjektet viktige løsninger for å få til redusert energibruk.

Med sine 30 000 kvadratmeter næringslokaler fordelt over 11 etasjer, er Oslo K et av de største kontorbyggene i Oslo. Målet i byggeprosessen har vært å levere et stort kontorbygg under passivhus-kravet for energibruk, som er 90 kWh per kvadratmeter per år. 

Les mer om saken her